Besøk oss på Arnesvea gård

Arnesvea gård ligger i Stor-Elvdal kommune, nærmere bestemt 4 km nord for Koppang, og har Glomma som nærmeste nabo. Glomma er en flott fiskeelv hvor alle kan kjøpe fiskekort i en tilrettelagt fluefiskesone.

Arnesvea er et gammelt bosted, og det er gjort oldtidsfunn som viser at det har bodd mennesker her i mer enn 1500 år. Det har vært jordbruk på de fruktbare elveslettene ved Glomma i uminnelige tider. Hvert år har vi 3-400 dekar med mandelpoteter i tillegg til korn på disse områdene.

På Arnesvea bor det i dag 3 generasjoner. Her har vi også flere husdyr som hester og høner som en hyggelig hobby. Jordbruket med potet og korn, skogsdrift og gårdsturisme er det vi lever av.